Als je nog geen nieuw rijksregisternummer hebt ontvangen, kan je je belastingaangifte nog indienen met je oude eID. Wanneer je jouw nieuw rijksregisternummer hebt ontvangen, moet je jouw aangifte met jouw nieuwe eID indienen. 

De online aangifte in tax-on-web wordt normaal gezien automatisch gecreëerd ongeveer een week na de wijziging van de geslachtsregistratie. Let wel op: je kan online geen gegevens bewaren met je oude eID en later indienen met je nieuwe eID. 

Ook is het mogelijk dat andere gegevens, zoals burgerlijke staat en loonfiches, niet beschikbaar zijn in tax-on-web. Mogelijks ontvang je zelf een nul-aangifte. Dit komt omdat door het nieuwe rijksregisternummer alle informatie vanuit de sociale zekerheid verloren ging, en dus ook loonfiches, pensioeninformatie, verlofregeling, enzoverder. Controleer dus zeker alles goed en neem indien nodig contact op met de FOD Financiën via tow.taxworkbox@minfin.fed.be en/of de RVA. 

Laatst nagekeken op: .