De bankensector dient sinds oktober 2017 te voldoen aan strengere maatregelen met betrekking tot de identificatie van hun klanten onder de antiwitwaswetgeving. Bij een aanpassing van identificatiegegevens moet de klant een betrouwbaar bewijsstuk voorleggen die het mogelijk maakt om de gewijzigde gegevens te bevestigen of te weerleggen. Normaal gezien worden de gegevens geverifieerd aan de hand van de identiteitskaart of rijksregisternummer.  

Bij een wijziging van het rijksregisternummer (na wijziging geslachtsregistratie) vraagt de bank een ander bewijsstuk van identiteit op waaruit duidelijk blijkt dat het over een bestaande klant gaat wiens gegevens werden aangepast. Je kan hiervoor gebruik maken van een speciaal uittreksel uit het bevolkingsregister dat kan worden opgevraagd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierop wordt zowel het oude als het nieuwe rijksregister vermeld zonder de reden tot wijziging. Vraag er gerust naar bij jouw gemeentehuis. 

Laatst nagekeken op: .