Mogelijke redenen voor weigering

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan je aanvraag weigeren, maar deze weigering moet duidelijk gemotiveerd zijn.

  • De weigering kan gebaseerd zijn op een negatief advies van de procureur des Konings, die nagaat of er sprake kan zijn van identiteitsfraude;
  • Ook als je bijvoorbeeld dronken bent op het moment van de aangifte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren;

De ambtenaar van burgerlijke stand zal je hier onmiddellijk van op de hoogte brengen via een aangetekend schrijven. Persoonlijke redenen of overtuigingen van de ambtenaar van burgerlijke stand kunnen in geen geval redenen zijn voor een weigering. 

Beroep aantekenen

Je kan in beroep gaan tegen een weigeringsbeslissing. Je hebt hiervoor 60 dagen tijd vanaf de dag dat de ambtenaar van burgerlijke stand je op de hoogte heeft gebracht van de beslissing.

Om in beroep te gaan tegen de weigeringsbeslissing dien je een schriftelijk verzoekschrift in bij de familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je woont. Hiermee wordt een procedure gestart bij de rechtbank. De rechter zal dan beslissen of je geslacht op je geboorteakte toch kan worden aangepast. 

Laatst nagekeken op: .