Om de continuïteit en kwaliteit van de informatieverstrekking te garanderen, werd het TIP van bij aanvang gehuisvest in het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG) dat verbonden is aan het UZ Gent. De coördinator van het CSG is de oprichter van het TIP, Joz Motmans. Joz beheert voor het TIP de personeelszaken, financieën en onderzoek.

Het UZ Gent heeft jarenlange expertise in transgenderzorg en geniet op dat vlak een uitstekende reputatie. Met het oog op het bewaken van de neutraliteit, heeft het TIP echter géén toegang tot medische dossiers op het UZ Gent of tot de agenda van de artsen, noch zijn we aanwezig op besprekingen van patiënten/cliënten op het genderteam.

Kortom: er is geen inmenging in of kennis over de lopende behandelingen of begeleidingen. Wél wonen we de vergaderingen van het genderteam bij voor de algemene punten om de informatie en communicatie tussen hulpvragers en hulpverleners te bevorderen, en een vinger aan de pols te houden voor wat betreft de nieuwe medische en beleidsmatige ontwikkelingen.

Tevens hebben we ook mooie samenwerkingen met de andere genderteams in Vlaanderen. De info over zorgaspecten is daardoor steeds up to date. Indien we je niet meteen een antwoord kunnen bieden, zijn we in de positie om dit snel voor jou na te vragen bij heel wat zorgverleners die actief zijn in transgenderzorg.

Safe space

We proberen een safe space, of veilige toegankelijke plek, te zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, geloof, genderidentiteit of -expressie, geslacht, seksualiteit, ... 

Je kan rekenen op discretie, want wij hebben beroepsgeheim. In onze disclaimer vind je informatie over de inhoud van de website, jouw privacy, welke gegevens we bijhouden en waarom we dat doen. Videogesprekken worden niet opgenomen en namen of e-mailadressen worden niet bijgehouden. Je kan voor je eigen veiligheid de browsergeschiedenis wissen. Wanneer je naar ons belt, dan is dat anoniem.

We zijn er ons bewust van dat onze locatie in een medische setting een drempel kan zijn. Weet echter dat wij heel laagdrempelig tewerk gaan in een ruimte die geen ziekenhuissfeer ademt. Het is allerminst de bedoeling om iemand richting een medisch traject te duwen. We beluisteren onbevangen de vragen en verhalen die bij ons binnenkomen en bekijken samen wat nodig is. Dat kan zeker een verwijzing richting psychosociale en medische zorg zijn, maar evengoed ook een andere stap zijn. 

Laatst nagekeken op: .