Wat houdt de samenwerking in?

Op 1 januari 2019 startte het TIP een structurele samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Oost-Vlaanderen fungeert als het referentie-CAW voor het transthema en verankert hetbinnen alle CAW-structuren. Het CAW is een organisatie die personen (in een kwetsbare situatie) ondersteunt met hun vragen rond welzijn. De 11 CAW’s zijn makkelijk bereikbaar binnen Vlaanderen en Brussel. Er is overal wel een CAW-locatie in je buurtExterne link , waar je terechtkan als trans persoon!

Ben je tussen 12 en 25 jaar? Dan ben je welkom bij het JACExterne link , het jongerenaanbod van het CAW.

Liaison TIP-CAW

Melanie Verbeke (socioloog-seksuoloog) is de liaisonfiguur vanuit CAW Oost-Vlaanderen die het TIP met het CAW verbindt. Ze verspreidt kennis over het transthema naar alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast neemt Melanie twee dagen per week de permanentie op het TIP op. Zo houdt ze een vinger aan de pols en weet ze wat er leeft bij trans personen en hun omgeving. Melanie begeleidt in het CAW geen transgender cliënten. Ze geeft wél professioneel advies aan CAW-medewerkers die trans personen bijstaan.

Referentie-CAW

Ieder CAW biedt in principe dezelfde diensten aan. Daarnaast werden specialisaties verdeeld onder ieder CAW, waardoor ze elk fungeren als referentiecentra rond specifieke thema’s en doelgroepen. Zo ontwikkelen ze bijzondere expertises om te delen met andere CAW’s.

Waarom Oost-Vlaanderen?

CAW Oost-Vlaanderen werd niet toevallig gekozen als referentie-CAW voor het transgender thema. De voorloper van het TIP is de ‘Genderstichting’, die zetelde binnen CAW Oost-Vlaanderen (toen nog CAW Artevelde). De genderstichting werd opgericht in 1984 en beëindigd in 2007. De eerste versie van onze website (in 2013) baseerde zich op de bestaande info vanuit de genderstichting, aangevuld met toenmalig beschikbaar wetenschappelijke info.

Aandachtspersonen

Per CAW werd één medewerker aangeduid als aandachtspersoon, die het thema op de agenda zet voor diens CAW. Ook de coördinator van CAW Boysproject Externe link vervoegt de aandachtspersonen. Dit omdat CAW Boysproject info, advies en hulpverlening bieden aan mannelijke en transgender sekswerkers. 40 % van hun clienteel betreft trans personen. De aandachtsmedewerkers faciliteren de expertise-overdracht van het transthema. Daarnaast engageert de aandachtsmedewerker zich om samen met anderen binnen de organisatie na te denken over hoe de expertiseoverdracht wordt vormgegeven en welke korte-  en lange termijndoelstellingen worden beoogd. Dat kan verschillen van CAW tot CAW, afhankelijk van de lokale behoeftes en noden. 

Jongeren en volwassen onthalen op de zorgkaart

In 2020 werd beslist om erop toe te zien dat alle jongeren- en volwassenonthalen op de zorgkaartExterne link van het TIP worden toegevoegd, mits ze aan enkele voorwaarden  voldoen. In 2021 werden hiervoor richtlijnen ontwikkeld, zodat elk individueel CAW zelf kan bepalen hoe ze daaraan kunnen voldoen. In 2022 werden - op de Internationale Dag van de Transgenderzichtbaarheid - de onthalen toegevoegd aan de zorgkaart. Elk jaar worden nieuwe criteria opgesteld waarnaar gestreefd wordt, zodat men voldoet aan de voorwaarden om op die zorgkaart te blijven. Zo horen er bijvoorbeeld folders van het TIP aanwezig te zijn in elke wachtruimte, moet er contact gelegd worden met lokale transgenderverenigingen, verwachten we dat er gestreefd wordt naar genderneutrale aanwijzingen van toiletten enzovoort.

Uitbreiding naar LGBTI+ 

Sinds december 2021 werd CAW als referentie voor het transthema verbreed naar LGBTI+ in de brede zin van het woord. Enerzijds houdt dat in dat de aandachtspersonen het LGBTI+ thema onder de aandacht brengen in hun CAW en niet langer enkel het transgenderthema. Anderzijds wordt binnen die werking ook ingezet op verdieping rond enkele actuele LGBTI+ thema's voor hulpverleners, zoals inclusieve en sensitieve opvang voor LGBTI+ personen en hulpverlening op het kruispunt LGBTI+ en migratie. Op die manier worden hulpverleners op de werkvloer versterkt met kennis en tools m.b.t. het LGBTI+ thema.

Laatst nagekeken op: .