Missie

Het Transgender Infopunt biedt als hét academisch ingebed expertisecentrum voor genderidentiteit en -expressie op toegankelijke wijze genuanceerde informatie aan, en voorziet warm onthaal, doorverwijzing en dienstverlening op maat aan individuen en organisaties, met respect voor diversiteit.

Visie

Het Transgender Infopunt streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht genderidentiteit en -expressie, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld wordt, vrij van stigma en discriminatie. Het Transgender Infopunt vertrekt hiervoor vanuit een verbindende, intersectionele en empowerende mensenrechtenvisie op gender en is ervan overtuigd dat het verstrekken en ontwikkelen van informatie, kennis- en ervaringsuitwisseling en ondersteuning op maat bijdragen aan een cultuur van wederzijds begrip.

 

Laatst nagekeken op: .