Voortaan hebben ook trans mannen recht op vergoeding anticonceptie!

Tot voor kort konden enkel vrouwen aanspraak maken op financiële tussenkomst voor anticonceptie. Om van de specifieke terugbetalingsregeling te kunnen genieten diende je jonger te zijn dan 25 jaar (gratis) of recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Maar bovenal moest je expliciet “vrouw” zijn.

Trans mannen (en sommige non-binaire personen) die hun geslachtsregistratie wijzigden maar nog anticonceptie (bv. de pil) nodig hadden, moesten bijgevolg zelf alle kosten dragen. Wij en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) kregen hier regelmatig klachten over. Samen klopten we op tafel, en met resultaat!

Op ons aandringen en op voorstel van de minister van volksgezondheid en de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, besliste de federale overheid om het koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van contraceptiva te wijzigen. De term ‘vrouwen’ werd vervangen door ‘begunstigden’, waardoor nu ook trans mannen (en sommige non-binaire personen) recht hebben op een vergoeding voor anticonceptie. We zijn blij met deze verwezenlijking!