Vlaams Mensenrechteninstituut lanceert nieuwe campagne

Over het Vlaams Mensenrechteninstituut

Het VMRI is een relatief nieuwe onafhankelijke organisatie die werd opgericht door het Vlaams Parlement om de mensenrechten in Vlaanderen te beschermen, te bevorderen en de kennis ervan te vergroten bij overheden en organisaties. Het Vlaams Mensenrechteninstituut heeft als kernverantwoordelijkheid het bestrijden van discriminatie.

Over hun campagne

Met hun nieuwste campagne willen ze ervoor zorgen dat mensen die in Vlaanderen discriminatie ervaren, de weg naar hun organisatie vinden. De campagne toont discriminerende opmerkingen, die mensen soms uitspreken of denken, zonder ze expliciet te verwoorden. Zo willen ze het bewustzijn vergroten dat dergelijke situaties discriminerend kunnen zijn.

Mensen kunnen om verschillende redenen gediscrimineerd worden. Daarom behandelt de campagne meerdere gronden van discriminatie, zoals afkomst, seksuele voorkeur, handicap, vermogen, leeftijd, gender of politieke voorkeur. De situaties vinden plaats binnen de Vlaamse bevoegdheden, waaronder Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming en Sport.

Transgender Infopunt als lokaal meldpunt

Krijg je te maken met schendingen van mensrechten, zoals bijvoorbeeld discriminatie omwille van je genderidentiteit of -expressie, dan kan je dat rechtstreeks bij hen melden, of je kan eerst bij het Transgender Infopunt aankloppen. Wij zijn een lokaal meldpunt, en kunnen samen met jou de klacht overmaken aan de juiste instantie(s).