Vermelding geslacht verdwijnt van Belgische ID-kaarten

  • Wordt geslacht (M of V) van onze identiteitskaart geschrapt?
  • Betekent dit nu dat geslacht verdwijnt?
  • Dan toch geen derde optie ‘X’ of ‘A’ (anders)?
  • Wat met ons rijksregisternummer of internationaal paspoort, worden die ook aangepast?
Je kon vandaag niet om de vele nieuwsberichten heen. Kranten koppen massaal dat de vermelding van het geslacht binnen afzienbare tijd van de Belgische identiteitskaarten verdwijnt. Is dat zo? Ja, de geslachtsregistratie verdwijnt als visueel of elektronisch leesbaar element van de ID-kaart. Daarover hebben ministers Verlinden en Van Quickenborne & staatssecretaris Schlitz een wetsontwerp klaar. Betekent dit nu dat het geslacht totaal verdwijnt? Niet helemaal. Het antwoord op deze en andere bovenstaande vragen vraagt om wat meer nuance en omkadering. Bovendien bekijkt men momenteel nog een aantal technische aspecten. Eerder deze week deelden we met jullie onze adviesnota die we samen met collega’s van de UGent en UZGent overmaakten aan de bevoegde ministers en stakeholders. Lees hier meer info omtrent de geslachtsregistratie + onze belangrijkste adviezen: https://transgenderinfo.test/visie-op-hervorming…/ Het volledige advies is te lezen via: https://biblio.ugent.be/publication/8726868…Externe link