Suïcidepreventieproject van start

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert in suïcidepreventie speciaal gericht op holebi- en transpersonen. çavaria, het transgender Infopunt en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) slaan hiervoor de handen in elkaar met een suïcidepreventieproject, gesteund door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Dit project getitels “ça va?” heeft als doel het suïcidecijfer bij holebi’s en transpersonen te verlagen door in te grijpen op factoren zoals copingmechanismen, ervaringen met holebi- en transfoob geweld en sociale steun. Verschillende tools en een website zullen ontwikkeld worden om op deze factoren in te werken.

Transpersonen blijken net als holebi’s immers een zeer kwetsbare groep voor suïcidaliteit. Uit onderzoek van het Transgender Infopunt in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Suïcidepreventie (VLESP) blijkt dat bijna 40% van de Vlaamse transpersonen ooit een zelfmoordpoging ondernam (Seynaeve, Missiaen, Portzky, Dumon & Motmans, 2016). Bij holebi’s was dit 22%. Daarnaast dacht 80% van de transpersonen en 65% van de holebi’s in dit onderzoek ooit aan zelfmoord. Belangrijke factoren die hierin een rol spelen zijn ervaringen met geweld, uitgesloten of bedreigd worden, passieve copingstrategieën en een steunende reactie van de omgeving. Om het risico op suïcide te verlagen is het daarom belangrijk om niet enkel te werken aan copingstrategieën bii holebi- en transpersonen, maar ook in te zetten op sensibilisering en het ondersteunen van de omgeving van holebi- en transpersonen.

Bij het Transgender Infopunt zal Judith Van Schuylenbergh op dit project werken.  çavaria is momenteel nog op zoek naar een projectmedewerker, je kan de vacature hierExterne link vinden. Solliciteren kan nog tot 22 februari.

Zit je met vragen over zelfmoord, of heb je nood aan ondersteuning? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.Externe link  Voor al je vragen over het transgenderthema kan je bij ons terecht op 0800 96316.