Raad van Europa roept op tot verbetering van mensenrechten voor trans personen

Op 14 maart 2024 heeft de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, een belangrijk rapport gepubliceerd met als titel 'Human Rights and Gender Identity and Expression (2024)'Externe link . Dit rapport bouwt voort op het Issuepaper uit 2009 over 'Human Rights and Gender Identity (2009)'Externe link .

De Raad van Europa werpt in het rapport licht op zowel de voortgang die is geboekt als de langdurige en nieuwe uitdagingen waarmee trans personen worden geconfronteerd. Een breed scala aan kwesties wordt behandeld, variërend van non-discriminatie en geweld tot gezondheidszorg, juridische erkenning van genderidentiteit, asiel, werkgelegenheid, onderwijs en armoede. Bovendien adresseert het rapport controversiële onderwerpen zoals toegang tot gendergescheiden ruimtes en categorieën, evenals het framen van transgenderrechten als een bedreiging voor andere rechten.

"De grotere zichtbaarheid en bewustwording van trans personen op alle niveaus van de samenleving, en de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt bij het bieden van betere wettelijke bescherming en erkenning van de mensenrechten van trans personen in heel Europa, staan in contrast met de schokkend hoge cijfers van discriminatie, geweld en onzekerheid die trans personen in hun dagelijks leven ervaren", benadrukt de Mensenrechtencommissaris, Dunja Mijatović. 

De vijftien aanbevelingen in het rapport zijn bedoeld om positieve veranderingen te bewerkstelligen in het leven van trans personen, met een centrale focus op menselijke waardigheid, integriteit en autonomie. Het belang van zelfbeschikking bij wettelijke erkenning van genderidentiteit en toegang tot transgenderzorg zonder discriminatie wordt sterk benadrukt.

Wil je meer weten over dit rapport? Lees de toelichtingExterne link  op de website van de Raad van Europa. Het volledige rapport lees je in de Issue Paper on Human Rights Gender identity and ExpressionExterne link  of in de samenvattingExterne link  ervan. Al deze bronnen zijn geschreven in het Engels.