Officiële genderregistratie in het Rijksregister: de helft van de wijzigingen betreft jongeren onder 25 jaar

In 2023 pasten 607 Belgen de M/V op hun identiteitskaart aan, wat een stijging is van 39 ten opzichte van 2022. Opvallend is dat de helft van deze wijzigingen werd aangevraagd door personen jonger dan 25 jaar, en 81% van de aanvragers was jonger dan 35. Deze trend naar jongere aanvragers begon na de wetswijziging in 2017, die de strikte medische voorwaarden (zoals sterilisatie) afschafte.

Na de wetswijziging in 2017 was er een piek met meer dan 738 aanvragen in 2018. De jaren daarna waren de cijfers lager, maar zowel 2022 als 2023 lieten weer een toename zien in het aantal aanvragen voor aanpassing van de M/V-marker op de identiteitskaart.

"Sinds de wetswijziging in 2017 zien we een toename van jonge aanvragers. De afschaffing van medische voorwaarden heeft een groot obstakel weggenomen voor deze groep. Nu wordt de eigen genderidentiteit als uitgangspunt genomen." zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannenExterne link  (IGVM).

Dit brengt ons tot een totaal van 4.432 Belgen die hun officiële geslachtsregistratie wijzigden tussen 1 januari 1993 en 31 december 2023, waarvan 55% van M naar V en 45% van V naar M. 

Inhaalbeweging in Wallonië

Waar Vlaanderen de afgelopen jaren oververtegenwoordigd was in het aantal aanvragen voor wijziging van de officiële geslachtsregistratie, heeft Wallonië in 2023 een inhaalslag gemaakt. Het aantal aanvragen is nu evenredig met de bevolkingsaantallen in dit gewest, met ook een meer gelijkmatige verdeling van de genderidentiteiten onder de aanvragers.

Onderzoek naar de leefsituatie van transgender en non-binaire personen

Samen met het IGVM voert het Transgender Infopunt momenteel een grootschalig onderzoek uit naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en non-binaire personen in België. Tot eind mei kunnen zij deelnemen aan het onderzoek via www.tgnbstudy.be

Meer info en vragen over het onderzoek via onderzoek@transgenderinfo.be