Nieuwe wet verbod op conversiepraktijken

Na lang strijden van verschillende organisaties ging recent de nieuwe wet conversiepraktijken in voege. Hiermee besliste ons federaal parlement dat conversiepraktijken voortaan verboden en strafbaar zijn in België. 

Wat zijn conversiepraktijken?

Conversiepraktijken zijn allerlei gevaarlijke en vernederende praktijken om LGBTI+ personen te 'genezen' van hun niet-hetero seksuele/romantische oriëntatie en/of niet-cisnormatieve genderidentiteit en genderexpressie. Denk aan: psychotherapie met het oog op ompraten van iemand, duivel uitdrijvingen, dragen van een amulet, biechten,... maar ook aan gevaarlijke praktijken zoals: toedienen van elektroshocks, afranseling, corrigerende verkrachting, boetedoening,...

Deze praktijken komen niet vaak voor in België en als ze voorkomen gebeurt het vaak erg verdoken in specifieke religieuze of sektarische milieus. Dit wordt dan uitgevoerd door familieleden, religieuze leiders of pseudo-hulpverleners. Toch zijn er enkele recente verhalen bekend in België en is het noodzakelijk om dit te verbieden om in de toekomst dergelijke rampscenario's te vermijden.

Wat houdt het verbod in?

In verschillende Europese landen zijn conversiepraktijken al verboden bij wet. Nu treedt België toe aan dat rijtje. Op het uitvoeren van dergelijke praktijken staan voortaan geldboetes (max 2400 euro), gevangenisstraffen (max. 2 jaar) en beroepsverbod (max. 5 jaar). Ook het voorstellen of aanzetten tot conversiepraktijken kan worden bestraft.