Nieuw nationaal onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie

Op vraag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voert het Transgender Infopunt de 3RD BELGIAN TGNB STUDY 2024Externe link uit, een nationaal onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of non-binaire personen in België.

Vervolgstudie

In 2007 en 2017 heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen twee nationale studies laten uitvoeren naar leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of gender non-binaire personen in België. De resultaten van deze studies werden gepubliceerd in 2009Externe link en 2018Externe link . Beide rapporten zijn beschikbaar op website van het Instituut.

Dit jaar organiseert het Instituut een derde nationaal onderzoek met als doel te onderzoeken wat er in de afgelopen 7 jaar is veranderd en waar we nog verdere initiatieven kunnen nemen om de situatie van transgender en/of gender non-binaire personen in België te verbeteren. Op basis van de resultaten worden beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Neem deel

Je kan deelnemen aan het onderzoek als je:

  • minstens 15 jaar bent;
  • je identificeert als transgender en/of gender non-binair persoon(*),
  • in België woont.

(*)Met transgender en/of gender non-binair wordt bedoeld: iedereen die zich identificeert als transgender, trans man, trans vrouw, non-binair, genderfluïde, agender, bigender, polygender, persoon die aan cross-dressing/travestie doet, of andere gerelateerde termen die men gebruikt om zichzelf te omschrijven. Ook wie nog twijfelt aan hun genderidentiteit, kan deelnemen.

Als je jezelf in deze omschrijving herkent, hebben we jouw input nodig!

Vul de vragenlijst in via WWW.TGNBSTUDY.BEExterne link

Vragen

Voor alle vragen over het onderzoek kan je terecht bij het onderzoeksteam via onderzoek@transgenderinfo.be