Nieuw federaal actieplan 2021-2024: voor een LGBTQI+ friendly België

Gisteren op IDAHOT, de Internationale dag tegen Holebi en Transfobie, werd door o.a. premier De Croo en staatssecretaris voor gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Schlitz het federaal actieplan ‘voor een LGBTQI+ friendly België’ gelanceerd. Dit actieplan omvat meer dan honderd acties om discriminatie ten aanzien van de LGBTQI+ gemeenschap te bestrijden en meer rechten te garanderen. deze acties moeten tegen 2024 uitgevoerd worden. België heeft een voorbeeldrol en met dit actieplan bevestigt de federale overheid hun pioniersstatus op het gebied van LGBTQI+ rechten. het plan 2021-2024 bouwt voort op twee voorgaande actieplannen.

10 ministers en staatssecretarissen waren betrokken bij de uitwerking van dit plan. De algemene doelstellingen zijn: de veiligheid verhogen en de inclusiviteit maximaliseren. De afgelopen jaren zijn reeds belangrijke hervormingen doorgevoerd in het wetgevend kader: wet die het huwelijk en adoptie mogelijk maakt voor koppels van hetzelfde gender, de wet op gelijke toegang tot medisch begeleide voortplanting, de antidiscriminatiewetten, en de recente transwet van 2018. De vooruitgang in de wetgeving beantwoordt echter nog niet altijd aan de werkelijkheid waar LGBTQI+ personen mee geconfronteerd worden. Bij het IGVM maken klachten van trans personen ondertussen al meer dan 10% van het totale aantal klachten uit.

Iedere opgenomen actie zal gekoppeld worden aan meetbare indicatoren. In maart 2023 zal de afdeling Gelijke Kansen elke minister en staatssecretaris verzoeken een statusrapport over de vooruitgang van hun maatregelen te bezorgen. In juni 2023 zal deze monitoring aan het brede middenveld worden gepresenteerd in de vorm van een rondetafelconferentie in aanwezigheid van de betrokken departementen en hun kabinetten. In september 2024 zal het monitoringsdocument door de dienst Gelijke Kansen worden bijgewerkt en voorgelegd worden aan het middenveld. Zij kunnen dan hun evaluatieverslag over het plan op stellen en dit wordt aan de volgende regering overgemaakt.

Het plan is opgebouwd uit 4 strategische doelstellingen (SD): kennis & informatie, inclusief beleid, welzijn & gezondheid en veiligheid & anti-discriminatie. Deze SD zijn nog eens opgedeeld in 12 operationele doelstellingen. Je kan alle actiepunten hierExterne link PDF nalezen. We kijken uit naar de uitvoering!