LGBTQI+ sensitief handelen in de huisartsenpraktijk

Belang van goed opgeleide huisartsen

Gezien het stigma binnen onze maatschappij en de drempels die LGBTQI+ personen ervaren in de zorgsector, is het aangewezen om thema’s zoals gender, sekse en seksualiteit bespreekbaar te maken in de huisartsenpraktijk. Op die manier krijgt de huisarts een meer volledig beeld van iemands identiteit. Een diversiteit sensitieve huisarts is zich bewust van de eigen vooroordelen en respecteert het principe van zelfidentificatie.  

De huisartsenpraktijk is een zeer belangrijke en laagdrempelige contactplaats voor LGBTQI+ personen. Huisartsen krijgen dan ook steeds vaker te maken met vragen over gender en seksuele diversiteit. Uit doelgroeponderzoek bij holebi’s en transgender personen wordt echter vaak een negatieve ervaring met een huisarts gerapporteerd.   

  • De bestaande algemene hulpverlening wordt nog vaak als niet toegankelijk en niet inclusief ervaren; 

  • Hulpverleners geven aan niet de juiste kennis en expertise te bezitten en handelingsverlegenheid te hebben;   

  • Er is een zeer beperkt aanbod aan gerichte hulpverlening en hierdoor lange wachtlijsten bij gespecialiseerde diensten.

Huisartsenpraktijken zijn nochtans een cruciale partner om voor deze groep de gezondheidskloof te verkleinen.   

Er is dus nood aan goed opgeleid zorgpersoneel in LGBTQI+ sensitieve communicatie en hulpverlening, alsook kennisgeving van deze competentie, het bieden van een genderinclusieve omgeving en werken met genderinclusieve procedures zoals het elektronisch medisch dossier.

Themadossier van Domus Medica   

Het themadossier (bekijk hierExterne link ) geeft alle huisartsen situering,  webinar, cijfers en meer informatie over toegankelijke LGBTQI+ sensitieve zorg, mentale gezondheid, samenwerking met eerste, tweede en derde lijn, …
Door meer aandacht te hebben voor de zorg- en ondersteuningsnood van LGBTQI+ personen, hopen we de drempels bij het zoeken naar hulp bij de huisarts weg te nemen en bijgevolg de gezondheidsproblemen van LGBTQI+ personen te reduceren.

Dit dossier is tot stand gekomen door een samenwerking tussen CavariaExterne link Transgender InfopuntExterne link , het ICRH Externe link (International Centre for Reproductive Health) van de Ugent, het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwenExterne link  en Domus MedicaExterne link . We zijn blij dat we vanuit het TIP ons steentje konden bijdragen aan dit dossier en hopelijk zo wat meer kennis en inzichten brengen bij huisartsen. Bekijk hier Externe link ook zeker de webinar waaraan we meewerkten.