Interessante studiedagen voor u opgelijst!

Het TIP krijgt meer en meer vormingsaanvragen. Goed nieuws dat steeds meer organisaties en zorgverleners zich op professioneel vlak in het transgender thema willen verdiepen. April is een veelbelovende maand op vlak van studiedagen m.b.t. het transgenderthema. Het is niet altijd duidelijk welke studiedag het meest interessant kan zijn voor jou als zorgverlener, psychotherapeut, hulpverlener, sociaal werker… We lijsten graag alle studiedagen voor je op!

23 april: Structurele uitbreiding van het zorglandschap voor transgender personen (Georganiseerd door UZ Gent)

Het interdisciplinair genderteam van het UZ Gent organiseert dit netwerkevent naar zorgverleners uit verschillende disciplines die overwegen zelf een genderteam op te starten binnen een ziekenhuis. De focus ligt minder op de inhoudelijke aspecten van het klinisch werk met transgender en gender diverse personen, en meer op de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Wat kan de rol van een genderpsycholoog zoal inhouden? Welke overwegingen moet een endocrinoloog maken? En wanneer dient een chirurg cliënten terug naar de psycholoog te verwijzen, en hoe kan die mensen daartoe concreet motiveren?

Meer info en InschrijvenExterne link

25 april: Werken met trans personen in kwetsbare posities
(Georganiseerd door Transgender Infopunt – CAW – Stad Antwerpen)

Trans personen hebben vaak te maken met meerdere uitdagingen tegelijk, zeker als zij in armoede leven of dreigen te geraken, deel uitmaken van een etnisch-culturele minderheidsgroep, leven met autisme, verblijven in een institutionele setting. Deze studiedag richt zich naar mensen die werken in de hulp-, zorg-, en dienstverlening. Er worden handvaten aangereikt om transgender sensitief te werken, trans personen beter te begrijpen en te begeleiden. In de voormiddag wordt een apart programma voorzien voor beginners en gevorderden. In de namiddag worden workshops gegeven op het kruispunt van het transgender thema met andere uitdagingen: leven in een residentiële setting, autisme…

Meer info Externe link en inschrijvenExterne link

30 april: Studiedag transgenderzorg omtrent psychologische aspecten van transitie-gerelateerde zorg (Georganiseerd door UZ Gent – ZOL Genk – UZ Leuven)

Veel zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg zijn zoekend in hoe omgaan met de gendervragen van hun cliënten. De drie Vlaamse centra die transitie-gerelateerde zorg aanbieden (UZ Gent – ZOL Genk – UZ Leuven) stellen hun specifieke werking voor en bieden tevens workshops aan rond casuïstiek. De studiedag richt zich vooral naar Vlaamse zorgverleners die vanuit een psychotherapeutisch mandaat met cliënten rond gendervragen aan de slag willen.

Meer info en InschrijvenExterne link