Info voor (ex-)partners van travesties

De laatste jaren kregen personen die psychosociale of medische stappen zetten in het kader van een transitie heel wat aandacht. Maar de genderdiversiteit is oneindig. Indien een man de fundamentele behoefte heeft om tenminste af en toe bepaalde vrouwenkledij te dragen, spreken we van travestie. Belangrijk is dat de travestie zich in de eerste plaats nog steeds man (mannelijke genderidentiteit) voelt. Dit dient onderscheiden te worden van crossdressers (drag kings en drag queens die in het kader van show/acts/performance uiting geven aan die subgenderidentiteit). Volgens Nederlands onderzoek is de populatie die aan travestie doet, groter dan je zou verwachten: het gaat over 1 tot 5% van de bevolking (Vennix, 1999).

Nog meer onderbelicht is de naaste omgeving van deze groep. Nochtans zijn het net deze mensen die veel invloed hebben op de gevoelens en het gedrag van de travestie. Hoe reageren partners op het travestiegegeven? Waar zijn ze angstig voor? Wat doet het met hun zelfwaardegevoel? Moeten de kinderen worden ingelicht? Etc.…

Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde het TIP een nieuw onderdeel “(ex-)partners van travesties” op haar website. Je vindt er alle info over de houding van de partner, de potentiële moeilijkheden, de positieve ervaringen en waar partners terecht kunnen.

De eerstvolgende praatavond voor partners en ex-partners van travesties gaat door op maandag 13 november 2017 in Bib Perméke Antwerpen. Voor meer info, klik hier.