Bijkomende taaladviezen genderinclusieve taal

Inleidend

In 2020 stelde de Taalunie een werkgroep van deskundigen in taal en gender samen. Deze werkgroep kreeg als opdracht om praktische genderinclusieve taaladviezen te ontwikkelen. 

Eerder, in de zomer van 2022, werd al een set adviesteksten rond genderinclusieve taal gelanceerd op Taaladvies.netExterne link . Sinds vandaag kwamen daar adviezen bij rond aansprekingen in geschreven berichten. 

Aansprekingen in geschreven berichten

Vaak gebruiken mensen nog steeds woorden die verwijzen naar het gender van de persoon die ze een brief of e-mail bezorgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de aanhef/aanspreking of adressering. Men gaat hiervoor soms verkeerdelijk uit van iemands gender op basis van een naam of voorkomen. 

In deze nieuwe algemene tekst ‘Taal en gender: brieven en e-mails’Externe link  vind je tips om iemand inclusief aan te spreken.

Webpagina's taal & gender

Voor meer tips rond taal en gender kan je terecht op deze webpagina'sExterne link op onze website.