Berdache vzw stopt, maar werking voor ouders gaat door

De vereniging voor ouders van gendervariante kinderen, Berdache vzw, heeft besloten om hun vzw te ontbinden. 

Het Transgender Infopunt wil het bestuur, de initiatiefnemers en iedereen die ooit bij Berdache vzw betrokken was, uit de grond van ons hart bedanken. Ze verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden voor...

  • het opnemen van een pioniersrol;
  • een klankbord te zijn voor andere ouders;
  • hun jarenlange vrijwillige inzet;
  • hun broodnodige getuigenissen;
  • hun warm hart en ruimdenkende geest;
  • het thema bespreekbaar te maken binnen zovele gezinnen;
  • ...

Het mag duidelijk wezen dat de mensen van Berdache vzw voor vele ouders het verschil maakten. Bedankt Beni, Anja, Anneke, Hilde, Mil en iedereen die ooit bij Berdache vzw betrokken was!

Zeker in De Warmste Week, met thema 'opgroeien zonder zorgen', willen we hun waardevolle werk in de kijker zetten!

Maar er is meer nieuws...

Om de stopzetting van Berdache op te vangen, zet het TIP in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen de ouderwerking verder. Sommigen van Berdache vzw zullen deel blijven uitmaken van de ouderwerking.

Ouderwerking

Een genderzoektocht of transitie is een uiterst individueel proces, maar ook een proces waarin steun van familie ontzettend belangrijk is. Daarom wil het TIP blijven inzetten op het ondersteunen en informeren van het gezin. 

Dit betekent dat we voor ouders een gelijkaardige werking opzetten als het partnerprojectExterne link  (voor partners en ex-partners). Hiermee willen we het lovende werk van Berdache voortzetten. De ouderwerking zal samen met het huidige bestuur van Berdache vzw en met nieuwe ouders uitgebouwd worden. 

De zoektocht naar nieuwe ouders is momenteel lopende. We zoeken warme ruimdenkende ouders die het zien zitten om een klankbord te zijn voor andere ouders via één-op-één contact of groepsactiviteiten. Nieuwe ouders krijgen in 2024 een gratis opleiding.

Heb je interesse of/en wil je meer info? Mail ons gerust!

Partnerwerking

Naast de ouderwerking hebben we al geruime tijd een werking voor partnersExterne link . Deze valt uiteen in één-op-één lotgenotencontact en praatavonden. De partners werden opgeleid tot ervaringsdeskundigen en zijn nu het kloppend hart van onze partnerwerking. 

Ook het partnerproject is nog op zoek naar (ex-)partners die zich willen inzetten voor andere (ex-)partners. Heb je interesse of/en wil je meer info? Mail ons gerust!