Acceptatie van LGBTI+ personen is hoger dan ooit in de EU

Het laatste Eurobarometer-rapport laat zien dat ondanks haatcampagnes en aanvallen op LGBTI-rechten, steeds meer mensen in de Europese Unie vinden dat LGBTI-personen gelijke rechten verdienen en recht hebben op een leven vrij van discriminatie. Het rapport toont aan dat acceptatie van LGBTI-personen duidelijk toeneemt in alle EU-landen, ondanks beweringen van sommige regeringen dat ze de wil van de meerderheid vertegenwoordigen door discriminatie tegen LGBTI-personen.

Acceptatie is aanzienlijk hoger bij mensen die persoonlijk iemand uit de LGBTI-gemeenschap kennen, wat het beeld van LGBTI-personen als een abstracte bedreiging tegengaat. De resultaten tonen echter ook aan dat doorlopende aanvallen op LGBTI-rechten impact hebben gehad, aangezien meer dan de helft van het publiek aangeeft dat er wijdverbreide discriminatie is op basis van genderidentiteit, seksuele geaardheid en intersekse condities.

Ondanks deze discriminatie zegt een groeiend aantal EU-burgers dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans personen dezelfde rechten moeten hebben als hetero personen. De steun voor het homohuwelijk en inclusief onderwijs is ook toegenomen, zelfs in landen met anti-LGBTI-retoriek.

Over het algemeen laten de bevindingen zien dat de meerderheid van de Europeanen veel toleranter is ten opzichte van LGBTI-personen dan vaak wordt gedacht, en dat regeringen die discriminerende wetgeving invoeren, niet in overeenstemming zijn met de wil van hun burgers.

Lees het volledige rapportExterne link .