Aandacht voor genderinclusief taalgebruik in nieuwe editie Dikke Van Dale

In de nieuwe editie van de Dikke Van Dale (het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal) krijgen bijna 15.000 woorden die naar mensen verwijzen naast een (V) en een (M) ook een genderneutrale (X). 

Voorbeeld: de minister (M/V/X), de held (M/V/X), de bakker (M/V/X). 

Bij de-woorden die wijzen op een biologisch geslacht, zoals vuilnisman, non, vader,… verandert er niets. Die woorden behouden hun (M) of (V).

Volgens Van Dale is het “een gevolg van de veranderende opvattingen in de samenleving, waardoor het taalgebruik mee verandert. Een steeds grotere groep mensen verwijst met beroeps- en andere persoonsnamen niet meer naar een bepaald geslacht, en bedient zich in het dagelijks taalgebruik van genderinclusieve mogelijkheden.”

Het TIP is blij met alle evoluties binnen de Nederlandse taal. Zelf zetten we sterk in op genderinclusief taalgebruik, niet alleen binnen onze eigen werking, maar ook door workshops en trajectbegeleidingen aan te bieden. Verder zetelen we ook in de werkgroep genderinclusieve taal van de Taalunie waar we onze adviezen uitspreken.