Situatie gewijzigd leren leven met mijn transgender partner

Patricia loopt tegen de 50 als ze na bijna twintig jaar huwelijk
merkt dat de drang van haar man om zich te uiten als vrouw niet
meer te beteugelen is. Met scenes, terugblikken, overpeinzingen
en anekdotes die getuigen van een realistische, optimistische en
vaak humorvolle blik op de wereld, neemt Patricia de lezer mee
in de transitie van haar partner. 

256 pagina's