Man of vrouw, min of meer: gesprekken over een niet-gangbare sekse

Bundel van interviews met mensen die noch man, noch vrouw willen zijn, aangevuld met artikelen van deskundigen.