Het zorgpad is een schematisch overzicht van mogelijke medische stappen in een transitieproces. Het omschrijft verschillende opties, met welke voorbereiding en nazorg men rekening moet houden, welke disciplines hierbij belangrijk zijn, hoe en wanneer er best kan doorgestuurd worden, ... De informatie, timing en voorwaarden zoals in dit zorgpad kort worden geschetst, zijn gebaseerd op de Standards of Care (SOC8)Externe link  van de World Professional Association of Transgender HealthExterne link .

Download hier het zorgpadPDF  (Nederlands).

Laatst nagekeken op: .