Diensten

Als transgender persoon die wil sporten of wil deelnemen aan wedstrijden, kan je door de binaire opdeling  in de sport op bepaalde uitdagingen stoten. Waar kleed ik me om en wat met speciale (bad)kleding? Hoe zullen mijn team en trainer reageren? Mag ik nog deelnemen aan wedstrijden binnen mijn huidige competitie? Zullen mijn sponsors niet afhaken?

Ook als trainer, voorzitter of sportclub kan je met vragen zitten. Wat met fair play? Hoe kan ik een coming-out binnen de club begeleiden? Hoe ga ik om met negatieve reacties van andere leden, ouders of supporters? Welke instanties kan ik contacteren voor advies en informatie? Werken rond gender en seksuele diversiteit is voor veel sportclubs niet eenvoudig of vanzelfsprekend. Je kan dan ook beroep doen op volgende instanties: 

Out For The Win is een organisatie die LGBTI+ personen in de sport wil normaliseren en jonge sporters de kracht wil geven zich goed te voelen in hun eigen vel. Daarom probeert OFTW een platform te creëren waar iedere jonge sporter zich kan herkennen in verhalen en er kracht kan uitputten. Evenzeer willen ze derden informeren omtrent LGBTI+ personen in de sport.

KliQ vzw is de vormingsorganisatie van çavariaExterne link . Ze bieden trainingen en workshops aan. Enerzijds kunnen die vormingen gaan over het creëren van een LGBTI+ vriendelijk klimaat. Anderzijds geeft KliQ vormingen en begeleiding op maat over hoe je kan omgaan met trans personen (en hun ouders). 

Het Centrum Ethiek in de Sport informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

De Vlaamse sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. De VSF bracht een overlegtoolExterne link  uit omtrent transgender personen in de sport. Via deze tool wil VSF sportfederaties een hulpmiddel aanreiken om een eigen beleid rond transgender sporters stap voor stap proactief vorm te geven. Je kan er ook terecht voor begeleiding. 

Educatieve materialen

Voor de verschillende sporten kan je regels, adviezen en brochures opzoeken via allerlei kanalen. Sommige materialen zijn wat verouderd op vlak van adviezen of/en terminologie, maar vinden we toch relevant genoeg om hier te vermelden. Kijk hier voor de meest up-to-date terminologie en zet deze steeds naast de educatieve materialen. 

 

Laatst nagekeken op: .