De wet op de privacy is zeer duidelijk over het kenbaar maken van de gendervariante gevoelens of genderidentiteit: de vrijheid ligt levenslang bij de transgender persoon zelf om hierover al dan niet te vertellen. Anderen moeten hier discreet mee omgaan en dit voor zichzelf houden. De persoon kiest wie wordt geïnformeerd, hoe de zelfonthulling gebeurt en welke details worden gedeeld. Het is een volledig eigen beslissing waar niemand toe verplicht of onder druk gezet mag worden. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de persoon mag iemand anders de gendervariante gevoelens of genderidentiteit onthullen. Bijvoorbeeld een ouder die op vraag van een jongere de grootouders inlicht, of een ploegbaas die op vraag van een werknemer het team inlicht. Belangrijk blijft dat de persoon de regie houdt en telkens opnieuw toestemming geeft.

Onaanvaardbaar gedrag

Indien de transgender persoon het gevoel heeft dat diens privacy wordt geschonden, wordt het aangeraden om klacht in te dienen. Onrechtmatigheden zoals transfoob geweld en discriminatie omwille van genderbevestigende behandelingen, genderidentiteit en/of genderexpressie zijn eveneens onaanvaardbaar.

Ongepaste nieuwsgierigheid

Wanneer de genderexpressie niet overeen komt met de stem of de gegevens op de identiteitskaart of wanneer je genderexpressie ambigu is, kan het zijn dat je voor anderen zichtbaar bent als trans. Soms kan je als trans persoon hierdoor het gevoel krijgen extra uitleg te moeten geven, of stellen mensen soms vragen uit ongepaste nieuwsgierigheid.

Op bepaalde momenten kan de persoon dus aangesproken worden over transitie, genderidentiteit of genderexpressie. Vragen zoals: “Hoelang ben je nu al in transitie?”, “Wat was je vroegere voornaam?” of “Welke operaties ga je nog doen?” kunnen daarbij spontaan bedoeld zijn, maar erg indringend overkomen. Telkens opnieuw heeft de transgender persoon het recht om de eigen privacy te bewaken. De persoon in kwestie hoeft zich nooit verantwoordelijk te voelen om op deze indiscrete vragen in te gaan. De persoon zou deze vragen assertief kunnen terugkoppelen, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik vind dit een ongepaste vraag en wil hier liever niet op antwoorden”.

Tips

  • Bewaak de eigen privacy voorkeuren en -grenzen
  • Blok insinuaties kordaat af
  • Verwijs naar de privacywetgeving, die zowel rechten als plichten inhoudt
  • Dien klacht in wanneer de integriteit wordt geschonden
  • Bedank/bevestig privacy beschermend gedrag

Laatst nagekeken op: .