Op deze pagina staan meer tips en info om de school te informeren. Hierbij is het nuttig een onderscheid te maken tussen de school van kinderen, wanneer je een transgender ouder bent van schoolgaande kinderen, en de eigen school wanneer je als transgender persoon een opleiding volgt.

De school van kinderen

Indien de kinderen ingelicht zijn, kan je er voor kiezen om ook het schoolteam te informeren. De school is immers een belangrijke context voor het kind. De klasleerkracht en de directie kunnen op de hoogte worden gebracht, zonder dat ze hierover in gesprek moeten gaan met het kind. Het kind mag niet verplicht worden om er met andere kinderen over te spreken. Het kind moet ook nooit het verhaal van de ouder verantwoorden en kan het volgende reageren: “Sorry, ik praat er niet over” of “Vraag het aan de leerkracht of aan mijn ouder”. De ouder beslist hoe die de genderidentiteit zal laten zien op school, bijvoorbeeld aan de schoolpoort. Dit gebeurt liefst geïnformeerd en in overleg.

De eigen school/klasgenoten informeren

Het is aangewezen om, voordat de klas ingelicht wordt, een steunfiguur over de gendervariante gevoelens te vertellen. Deze persoon kan iemand van de directie zijn, maar kan evengoed een leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker, … zijn. Met deze persoon kan je het gesprek met de klas voorbereiden.

Het is goed om vervolgens de directie van de school op de hoogte te brengen. Zij kunnen meewerken aan een gendervriendelijk schoolklimaat en kunnen je erkennen en ondersteunen in het jezelf zijn. De directie is dus een stok achter de deur bij eventuele roddels. Scholen zijn immers verplicht om iedere leerling te beschermen tegen pesterijen en discriminatie omwille van een VN-verdrag. Houdt een school zich hier niet aan, dan kan je klacht indienen.

Enkele concrete handvaten om kinderen van de lagere school en adolescenten te informeren, staan op de pagina rond het inlichten van kinderen. Vooraf kan je afspreken wie welke informatie zal vertellen. Je kiest zelf welke details je deelt; het is ok je te beperken tot hoe je je voelt en tot info die relevant is voor het schoolgebeuren. Een steunfiguur kan jou en (vragen van) klasgenoten mee opvangen wanneer de anderen zijn geïnformeerd.

De coming-out hoeft niet groot te zijn. Het kan dat de uiting rond zal gaan buiten de klas; maar het is zeker niet nodig om iedereen van de school te informeren. De eigen klas is in principe voldoende. Het kan wel nuttig zijn om een mailtje/berichtje te sturen naar alle leerkrachten; zodat die gelijktijdig op de hoogte zijn.

Let op: in een schoolse context is het belangrijk te weten dat een leerkracht geen wettelijk beroepsgeheim heeft. Leerkrachten hebben een ethische discretieplicht, maar soms zijn leerkrachten verplicht om bepaalde informatie te delen.

Stage of studentenjob

Twijfel je over of en hoe je over gendervariante gevoelens kan vertellen in een stagesollicitatie of op een vakantiejob, dan is er meer te lezen op de pagina ‘vertellen op het werk’. Stages en vakantiejobs vallen immers onder de arbeidswetgeving, waardoor diezelfde regeling van toepassing is. Bij zo’n kortdurend traject kan je steeds afwegen: “hoe comfortabel voel ik me hier om het eventueel te vertellen en hoe graag wil ik het vertellen ondanks ik hier maar korte tijd ben?”. Het blijft zinvol om wel eerlijk te zijn over de gendervariante gevoelens of genderidentiteit zodat ongemakkelijke situaties voor jou kunnen worden vermeden.

Tips

  • Breng eerst een steunfiguur op de hoogte
  • Ventileer bij een steunfiguur; die kan helpen in dit groeimoment
  • Stuur reacties van klasgenoten gerust door naar een steunfiguur

Laatst nagekeken op: .