Het kan lastig zijn om gendervariante gevoelens of genderidentiteit te onderdrukken binnen een relatie. Verzwijgen hoe je je echt voelt kost veel energie, en kan een last betekenen voor jou, (ex)partners en de relatie. Het is belangrijk om goed, open en eerlijk te communiceren. Praten vanuit gevoelens, twijfels, angsten en kwetsbaarheden schept duidelijkheid en vertrouwen. Daarnaast is het nuttig uitleg te geven bij de eigen genderidentiteit vanuit je eigen gevoel: wat betekent transgender zijn voor mij en wat vind ik hierin belangrijk?

Naarmate een (ex)partner over meer informatie en kadering beschikt, kan dit het begrip vergroten. Je kan uitleggen hoelang de gendervariante gevoelens reeds aanwezig zijn en wat (eventueel) maakt dat je deze gevoelens een tijdje alleen gedragen hebt. Het kan zijn dat een (ex)partner angst heeft over welk effect de coming out op de relatie kan hebben. Hierbij kan je het verschil tussen seksuele aantrekking en genderidentiteit ook uitleggen. Al kan een sociale en/of medische transitie wel invloed hebben op de seksualiteitsbeleving en op tot wie men zich aangetrokken voelt, hoeft een transitie niets aan een liefdesrelatie te veranderen. Een (ex)partner kan zich ook de vraag stellen wat die coming-out betekent voor hun seksleven, of voor hun eigen seksuele en romantische aantrekking. Mogelijk kan een (ex)partner hierdoor aan hun seksuele en/of romantische aantrekking beginnen twijfelen. Dit kan voor hen een onverwacht en lastig proces zijn: praat hier vooral open over, deel verwachtingen en bezorgdheden en steun elkaar.

Het is belangrijk om in een relatie het thema te blijven bespreken, en (ex)partner(s) zo veel te betrekken in de transitie als comfortabel voelt voor jou. Anderzijds hoeft het transgenderthema niet continu of als enige onderwerp centraal te staan, en kan je aandacht hebben voor andere belangrijke thema’s in jullie relatie.

Een (ex)partner zou in vraag kunnen stellen of het gemeenschappelijke verleden wel oprecht was, of zich door die twijfel bedrogen voelen. Deze reactie is een eerste reflex, een bezorgdheid, waar best open en eerlijk op wordt geantwoord. Het is belangrijk hieraan erkenning te geven. Een eerlijke dialoog kan veel problemen uit de weg helpen.

Wanneer een (ex)partner nood heeft aan een hulpbron kan worden verwezen naar de pagina’s voor partners van transgender personen en er bestaan ook praatavonden voor partners.

Tips

  • Lees ook de algemene tips om over genderidentiteit te vertellen
  • Durf direct, open en eerlijk te communiceren
  • Weet dat iets intiems delen een emotionele band kan versterken
  • Bedenk bij nieuwe ontmoetingen wat een goed moment is om hierover te vertellen
  • Praat vanuit kwetsbaarheid, liefde en angsten
  • Vermijd zelfonthulling tijdens een ruzie
  • Gun de (ex)partner(s) tijd
  • Ga nooit over je grenzen en/of die van de ander

Laatst nagekeken op: .